Studijní obory

Výtvarný

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Umožňuje využít k výtvarné činnosti výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.

Detail oboru

Hudební

Hudební obor umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní interpretace a vlastní tvorby využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Detail oboru

Literárně–dramatický

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

Detail oboru