Hudební obor

Hudební obor umožňuje žákům využít hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému  sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. Je nejpočetnějším oborem školy co do počtu žáků, tak učitelů a nabízí širokou škálu možností výuky hudby.

Studium hudebního oboru je rozčleněno na  přípravné  studium (1–2 roky), základní studium I. stupně (7 let) a základní studium II. stupně (4 roky). Před základním studiem II. stupně může být realizováno jednoleté přípravné studium.

Do přípravného studia jsou zařazováni žáci od 5 let, do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 7 let a do II. stupně základního studia jsou žáci zařazováni od 14 let.

Vzdělávání v základním studiu I. a II. stupně se uskutečńuje v individuální, skupinové a kolektivní výuce dle učebních plánů a učebních osnov v jednotlivých studijních zaměřeních hudebního oboru.

Vyučované předměty

klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, lesní roh, trombon, baskřídlovka, kytara, elektronická kytara, basová kytara, akordeon, sólový zpěv a hra  na bicí nástroje
Přiřazené předměty – hudební nauka, komorní a sborový  zpěv, komorní hra

Seznam učitelů

 • Ing. Zdena Blechtová – klavír, korepetice
 • BcA. Pavel Brhel – zobcová flétna, trombon, bicí nástroje elektronické klávesové nástroje, akordeon, hudební nauka
 • Vít Hanulík, DisArt – kytara
 • Dominika Hanulíková, DiS. – sólový zpěv, elektronické klávesové nástroje
 • Simona Horáková, DiS. – příčná flétna, zobcová flétna, elektronické klávesové nástroje
 • Renáta Jeřábková – klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcová flétna, korepetice
 • Dalimila Kaňková – klavír
 • Ing. Zbyněk Ketner, DiS. – zobcová flétna, lesní roh, trubka, hudební nauka
 • BcA. Miroslav Luňák, DiS. – sólový zpěv
 • BcA. Jitka Moková – zobcová flétna, hudební nauka
 • MgA. Olga Procházková – sólový zpěv
 • Mgr. Jiří Svoboda – elektronické klávesové nástroje, zobcová flétna
 • Tereza Štramová, DiS. – příčná flétna
 • Mgr. Hana Vašíčková – klavír, elektronické klávesové nástroje, korepetice
 • Tomáš Zápeca – elektronické klávesové nástroje, housle, bicí nástroje