O škole

Počet oborů a velikost

Základní umělecká škola Javorník má zastoupeny 3 obory  (hudební obor,  výtvarný obor  a literárně–dramatický obor)  s celkovou kapacitou 300 žáků. Škola organizuje vzdělávání v přípravném studiu ke vzdělávání v I. a II. stupni základního studia, v základním studiu a ve studiu pro dospělé.

Zastoupení žáků v jednotlivých oborech je přibližně v následujícím poměru:

  • 65% hudební
  • 20% výtvarný
  • 15% literárně–dramatický

Kapacita školy je každý rok téměř naplněna. 

Škola má jedno odloučené pracoviště: Základní škola a Mateřská škola Písečná, 79082 Písečná 82

 

Historie a současnost

Základní umělecká škola (ZUŠ) Javorník se nachází v malebném pohraničním městečku jménem Javorník ve Slezsku, v místech, kde severní svahy Rychlebských hor přecházejí do Vidnavské nížiny. Škola je zřízena v barokním domě, kde žil hudební skladatel, představitel klasicismu a zakladatel komické opery Karel Ditters z Dittersdorfu. Budova školy byla postavena v 2. polovině 18. Století jako letní sídlo pro Karla Ditterse a jeho rodinu. Počátkem 90. let 20. století byl dům zrekonstruován a zkolaudován pro potřeby ZUŠ  (1. a 2. patro), přízemí sloužilo jako Městské muzeum. V roce 2007 bylo muzeum přestěhováno, a tak celá budova doposud slouží pouze pro výuku ZUŠ.

Škola vznikla z pobočky ZUŠ Karla Ditterse Vidnava. Zřizovatelem školy je město Javorník, do sítě škol byla Základní umělecká škola Javorník zařazena ke dni 1. 8. 1995, měla dva obory a v roce 1997 přibyl literárně–dramatický obor.

Máme jedno odloučené pracoviště v Písečné, výuka hudebního a literárně–dramatického oboru probíhá na ZŠ Písečná.

Pro školu je dlouhodobě charakteristická bohatá veřejná kulturní aktivita. Výsledky vzdělávání lze sledovat a porovnávat na koncertech nebo při postupových zkouškách. Možnost konfrontace výsledků nabízejí soutěže a přehlídky, ve kterých škola získává ocenění v krajských, ale i celostátních kolech.

 

Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Regionální  spolupráce: Základní umělecká škola Javorník dlouhodobě  a trvale spolupracuje s Městským úřadem Javorník a Obecním úřadem Písečná, s Městským kulturním střediskem Javorník,  s Městskou knihovnou Javorník a se státním zámkem Jánský Vrch Javorník.

Mezinárodní spolupráce:   Dom Pastyka Paczków,  Biblioteka Paczków,  Szkola Podstawowa nr.2 a Przedszkola podstawowa nr 3 Paczków.

Dlouhodobé projekty: Mezinárodní koncerty  v rámci  programu  Evropské dimenze.

 

Vybavení školy a její podmínky

Škola sídlí v budově, která byla v roce 1993 až 1995 adaptována pro účely ZUŠ a je v majetku města Javorník. V budově školy jsou zařízené učebny pro hudební obor včetně koncertního sálu, od roku 2010 byla speciálně vybudovaná učebna pro výuku hry na bicí, dále učebny pro výtvarný obor a literárně–dramatický obor. Materiální vybavení školy je léta rozšiřováno a systematicky obnovováno.

Nezanedbatelná je také permanentní galerie výtvarných prací na chodbě školy.

K budově školy náleží rozlehlá zahrada, která sousedí se zámeckým parkem. V případě přijatelného počasí zahradu rádi využívají učitelé se svými žáky nejen pro výuku, ale i pro pořádání nejrůznějších akcí.