Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Umožňuje využít k výtvarné činnosti výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, nabízí žákům ucelený přehled o výtvarném umění. Pomáhá vyhranit výtvarný názor a utváření pravidel týmové spolupráce, podněcuje k diskuzi a k respektování jiného názoru.

Naši žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupů, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním způsobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učí se kresbě, malbě, grafice a  modelování. Své práce vystavují a zúčastňují se pravidelně soutěží  a přehlídek.

Studium výtvarného  oboru je rozčleněno na  přípravné  studium (1–2 roky), základní studium I. stupně (7 let) a základní studium II. stupně (4 roky).

Do přípravného studia jsou zařazováni žáci od 5 let, do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 7 let a do II. stupně základního studia jsou žáci zařazováni od 14 let.

Vzdělávání v základním studiu I. a II. stupně se uskutečňuje v  kolektivní výuce dle učebních plánů a učebních osnov výtvarného  hudebního oboru.

Seznam učitelů

  • Mgr. Marta Stolariková
  • MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D.