Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem s využitím loutkářských prostředků.

Literárně-dramatický obor si klade za cíl:

  • Seznámit žáky jak s divadelní tvorbou, což zahrnuje hereckou průpravu, dramaturgii, scénografii, scénickou hudbu a režii, tak s dějinami a teorií divadla a jeho žánry.
  • Učit žáky vnímat a reflektovat divadelní dílo.
  • Nabízet žákům příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití v rámci dramatických her a situací, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a zážitku.
  • Rozvíjet a podporovat uvolnění a soustředěnost a dávat prostor pro fantazii.
  • Vést žáky ke schopnosti vystupovat na veřejnosti jak sami za sebe tak v roli.
  • Učit vztahům k jedinci a kooperaci a komunikaci ve skupině.

Přípravné studium je dvouleté a je určeno pro děti od 5–7 let. 
Základní studium I. stupně je sedmileté a je určené pro žáky od 7 let. 
Základní studium II. stupně je čtyřleté a je určené pro žáky od 14 let. 
Studium pro dospělé je čtyřleté a je určené pro žáky od 18 let.

Seznam učitelů

  • MgA. Bc. Klára Ketnerová – kolektivní tvorba, přednes
  • Mgr. Kristina Bašová Prechtlová – kolektivní tvorba, přednes