Zápis na školní rok 2020/2021

Publikováno dne: 25.5.2020

Zápis žáků do ZUŠ Javorník se uskuteční v přízemí budovy školy (Puškinova 57, Javorník) ve dnech 11.-12.6. 2020 od 14.00-18.00 hodin v čase, který bude uchazeči vyhovovat. 

Na pobočce ZUŠ Javorník v ZŠ Písečná bude zápis probíhat 10. 6. 2020 od 13:30 – 17:00 v budově Základní školy v Písečné 76. Pokud by vám nevyhovoval termín, můžete se osobně domluvit s p. uč. Mgr. Kristinou Bašovou Prechtlovou, tel.: 776 274 489 nebo email: kristina.prechtlova@centrum.cz

Nabízíme studium v následujících oborech: hudební, literárně-dramatický a výtvarný. 
V ZŠ Písečné obory: hudební a literárně-dramatický. 

Více informací o jednotlivých oborech: http://www.zusjavornik.cz/#studijni-obory.

Pravidla pro konání přijímací zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 5. 2020: 

  • zachování odstupu mezi osobami 1,5 m
  • přítomnosti nejvíce 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m.

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce (a případně veřejnost) také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. 

Zároveň bude platit výjimka z nošení roušek (pokud nedojde ke změně) pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.