Informace k výuce na ZUŠ Javorník

Publikováno dne: 5.5.2020

Na základě rozhodnutí vlády a vydání harmonogramu v oblasti školství by mohla být uskutečněna individuální výuka a skupinová výuka (max. 15 žáků v učebně). 

Hudební nauka bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání.

Výtvarný a literárně-dramatický obor by měl začít s výukou podle domluvy vyučujících se žáky. 

Výuka by měla být zahájena za doporučených hygienických opatření od 11.5.2020 dle platných rozvrhů hodin. 

Prosím čtěte: Ochrana zdraví na Základních uměleckých školách: COVID priloha